Menu Close

สช.จ.ยะลา ลง ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น.คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนแสงอรุณวิทยา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2926/2563 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายอับดุลฟัตต๊ะห์ ดอมอลอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา รองประธานกรรมการ ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ณ โรงเรียนแสงอรุณวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com