Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ได้ทำการมอบใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ(ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้ทำการมอบใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ(ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ) ให้แก่นายริดวาน แกมะ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาปอเนาะตัฮฟีซุลกุรอาน(ดารุนนูร) มัรกัสยะลา ตั้งอยู่ที่ ม.3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com