Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุม ผอ.สช.อ ในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 แบบ Video Conference​ ผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com