Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 แบบ Video Conference​ ผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com