Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com