Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบพิจารณาการขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบของโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการพิจารณาการขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบของโรงเรียนดารุลอามาน ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3454/2563 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ ลงตรวจสอบความพร้อมการขอเลิกกิจการ ณ โรงเรียนดารุลอามาน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการพิจารณาการขอเลิกกิจการโรงเรียน เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการศึกษา

https://www.pourhauslakewood.com