Menu Close

เลขาธิการ กช. ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมชื่นชมนักเรียนภายหลังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ (Robotics) ระดับโลก

เมื่อวานนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี และโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และคณะ คุณสหัส เอกตระกูล คุณสุรางค์ เอกตระกูล ผู้บริหารระดับสูง คุณอาทิตย์ เอกตระกูล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี และคุณปัญญา เอกตระกูล ผู้บริหารโรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้ารับการตรวจเยี่ยมและร่วมให้การต้อนรับ

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอชื่นชมคณะผู้บริหารและคณะครูของทั้งสองโรงเรียนที่ได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียนนั้นมุ่งเน้นทั้งในส่วนของวิชาการและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้รอบด้านให้กับนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม มีการเน้นการเรียนการสอนในภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษอีกทั้งยังควบคู่ไปการการสอนภาษาไทยได้อย่างผสมผสานและลงตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของตนเองควบคู่ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านโดยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในด้านของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ควบคู่และบูรณาการไปด้วยกัน ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนได้มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดรวมไปถึงการแข่งขันประเภทต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยในการส่งนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (Robotics) ระดับโลกที่ผ่านมา ในการแข่งขัน VEX IQ Challenge ประเภทบุคคล (In-Person) นักเรียนระดับชั้น Grade 4 ได้รับรางวัล “Excellence Award” และนักเรียนระดับชั้น Grade 4 และ Grade 6 ได้รับรางวัล “Teamwork Champion” ระดับชั้นละ 1 รางวัล นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน VEX IQ Challenge ในประเภทควบคุมระยะไกล (Remote) ทั้งนี้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ “ENERGY AWARD” ไปอีกด้วย

โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี / ภาพ
ขวัญข้าว แสนบ่อ / ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง / เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com