Menu Close

เลขาธิการ กช. มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ภายหลังการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นโดยสมาคมคนของแผ่นดินและวิทยาลัยและโรงเรียนในเครือไทย-เทค

เช้าวันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน นางสาวสุมนา เสือเอก ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือไทย-เทค โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและเยาวชน ในสมาคมคนของแผ่นดินและวิทยาลัยและโรงเรียนในเครือไทย-เทค เข้าร่วมในพิธีฯ และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร B วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ที่ได้ร่วมเข้ารับรางวัลซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนขัดเกลาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำหรับการับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรม ทั้งนี้ตนได้กล่าวการมอบแนวทางให้เยาวชนทุกคนได้ปฏิบัติต่อไปในอนาคตนั้นคือ การมีความสามัคคี มีความร่วมมือร่วมใจ มีน้ำใจ รู้บทบาทหน้าที่ ของตนเอง พร้อมทั้งควบคู่กับการมีความรู้คู่ปัญญา โดยนำสิ่งที่นักเรียน นักศึกษา ได้สั่งสมมาจากการศึกษาค้นคว้า ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ การได้ยิน ได้ฟัง ได้คิด นำมาหลอมรวมก่อให้เกิดเป็นทักษะที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการคงรักษาความเป็นไทย ควบคู่ไปกับการใส่ใจเทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้ตนขอขอบคุณครูทุกท่านที่สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษา และสามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศในที่สุด นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยและโรงเรียนในเครือไทย-เทค เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพฤติกรรมดี มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาและวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านสื่อมวลชน ด้านพัฒนาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งเป็นการยกย่องให้กำลังใจเด็กและเยาวชนอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 337 คน จากโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายจำนวน 56 แห่ง เข้ารับมอบเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com