Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

https://www.pourhauslakewood.com