Menu Close

เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เตรียมแผนรับมือเปิดเรียน On-site พร้อมกระตุ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

(21 พ.ย. 64) นายพีร​ศักดิ์​ รัตนะ​ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ​ กช.)​ ลงพื้นที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ on-site อย่างปลอดภัยในจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้วางแผนการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้เเก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอมาให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองและคนในชุมชน พร้อมทั้งเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนในโรงเรียน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารในการกระตุ้นให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เเล้ว จำนวน 5,163 คน คิดเป็นร้อยละ 92% และนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เเล้ว จำนวน 19,566 คน คิดเป็นร้อยละ 44%

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (i-NET) และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสในอนาคตต่อไป นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส : ภาพ/ข่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

https://www.pourhauslakewood.com