Menu Close

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 19 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 เขต รวมเป็น 39 ศูนย์สอบ ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนนักเรียนไทยที่มีรายชื่อในประกาศฯ ยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ***หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์***

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2288-5881

  • ยืนยันเข้าร่วม (IMSO 2022) คลิก
  • ยืนยันเข้าร่วม (IIMC 2022) คลิก

https://www.pourhauslakewood.com