Menu Close

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๔

ด้วยคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU safe School” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (MU Safe School Virtual Workshop) เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้และประสบการณ์ นำไปปรับใช้ในโรงเรียนสร้าง เสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการรับรองโรงเรียนปลอดภัยในนาม MU Safe School

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิตล ในฐานะกรรมการ ฯ จึงขอเชิญชวน คุณครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๔ (MU Safe School Virtual Workshop 4) หัวข้อ “รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ” เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ ๕-๙ ปี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและรับรายละเอียด/ช่องทางการเป็นสมาชิก ได้ที่ตามปุ่มลิงค์ด้านล่าง

หรือศึกษาข้อมูลโครงการได้ที่
http://www.csip.org/ และ https://cf.mahidol.ac.th/th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยฯ
คุณชฎาพร ๐๘๑ ๔๒๔ ๓๘๗๔ และ
คุณอภิชาติ ๐๘๕ ๐๗๖ ๖๔๘๒

https://www.pourhauslakewood.com