Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 (MU Safe School Virtual Workshop1)

          คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 (MU Safe School Virtual Workshop1) หัวข้อ “รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ” เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.csip.org  และ https://cf.mahidol.ac.th/th  และ Facebook : NICFD หรือติดต่อศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยฯ คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ โทร. 081-424-3874 และคุณอภิชาต มหิงสพันธุ์ โทร. 085-076-6482

https://www.pourhauslakewood.com