Menu Close

หลักสูตรการอบรมครูผู้สอนจินตคณิตออนไลน์

          บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด ได้นำหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนอายุระหว่าง 4 ปี 6 เดือน – 12 ปี เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้หลักสูตรจินตคณิตออนไลน์ สอนสดผ่าน Zoom โดยมีการอบรม จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 18 ชั่วโมง

          ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/DBgJjKBwZsDVzQ277  โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 5,000 บาท หากสมัคร 50 คนแรกลดเหลือ 2,900 บาท พร้อมแบบฝึกหัดประกอบการเรียน สำหรับโรงเรียนที่สมัคร 4 คนต่อหลักสูตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร ได้อบรมฟรี 1 ท่าน ค่าสมัคร 10,000 บาท สมัครล่วงหน้า 5 วัน และหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นี้          

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-002-5072,089-675-2772 หรือ www.072jintakanit.com  และ Line : @dr.miang

https://www.pourhauslakewood.com