Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สช. โทร. 02-282-9576

https://www.pourhauslakewood.com