ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดการส่งเรียงความนานาชาติ ในหัวข้อ “A Letter from Myself in 2030”

มูลนิธิ The Goi Peace Foundation และ UNESCO รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ประกาศเชิญชวนเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมประกวดการส่งเรียงความนานาชาติ ในหัวข้อ “A Letter from Myself in 2030” โดยส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.goipeace.or.jp/en/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ essay@goipeace.or.jp หรือสอบถามที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2628 5646 ต่อ 113

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก