ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ obec.jpg

  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ แจ้งให้ทราบถึงช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับทราบข่าวสารต่างๆ แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  1. ผ่านทาง E-mail กองทุน work_pbb@hotmail.com
  2. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  3. โทรศัพท์ถึงกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-8969 หรือ 0-2288-5562
  4. โทรสาร 0-2628-8969

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก