เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องการสำรวจข้อมูลเร่งด่วนถึงความต้องการ และความจำเป็นในการขอใช้สินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อสรุปข้อมูลเสนอขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล และสถาบันการเงิน
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและนานาชาติ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กรอกข้อมูลตามแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2563

>>> แบบสำรวจความต้องการขอกู้สินเชื่อ โครงการดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) <<<<


You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂