กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding ด้วยหุ่นยนต์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายชื่อรุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562

รายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม กรุณานำโน้ตบุ๊คและปลั๊กพ่วงมาในวันอบรมด้วย