Menu Close

เลขาธิการ กช. ร่วมพิธีประกาศรางวัล 22 ศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ พร้อมกล่าวชื่นชมที่ช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

(16 ก.ค.64) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมในพิธีประกาศรางวัลศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีศาสตราจารย์เซิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากศูนย์สอบภาษาจีนสำนักงานใหญ่ / แพลตฟอร์มไชนิสพลัส ผู้แทนจากบริษัท ซินหัว เล่อจือ เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ดร.อรรถพล กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือสถาบันที่เป็นเส้นใยทักถอความรู้และวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาจีนไปสู่ผู้คนทั่วโลก และยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างภาษาและวัฒนธรรมจีนกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันนี้  สถาบันขงจื่อได้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน เชื่อว่าระบบแฟลตฟอร์มนี้จะทำให้ความรู้ทางภาษาจีนได้รับการพัฒนา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมไทยได้เห็นความสำคัญของภาษาจีน และได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

“ผมขอแสดงความยินดีกับศูนย์สอบทั้ง 22 แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอให้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในยุคใหม่ (New normal) ต่อไป  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนให้เผยแพร่ในประเทศไทย เพราะสังคมไทยและสังคมจีนยังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันต่อไปอีกนาน ผมเชื่อมั่นในความสามารถ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของทีมงานในสถาบันขงจื่อทั้งฝั่งไทยและฝั่งจีนทุกคน ขอให้สถาบันขงจื่อมีผลงานอย่างต่อเนื่อง และขออวยพรให้ศูนย์สอบทั้ง 22 ศูนย์ประสบความสำเร็จ และอยู่เคียงคู่กับประเทศไทยไปอีกหลายทศวรรษ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์และเป้าหมายของสถาบันขงจื่อต่อไป” ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับสถาบันขงจื่อ เป็นสถาบันชั้นนำที่ให้บริการด้านการศึกษาและวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดหลักสูตรการสอนและการอบรมภาษาจีน สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาจีน ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน โดยปัจจุบัน มีสถาบันขงจื่อกระจายอยู่ทั่วโลกมากถึง 1,172 แห่ง และกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง

ประกาย ศรีจันทึก : ข่าว

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ : ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com