ลงทะเบียน อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ลงทะเบียน

อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

**ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะคะ ทาง สช.จะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom ตามวันของแต่ละรุ่น**
รุ่นที่ 1 (วันที่ 16-17 กันยายน 2563)
https://forms.gle/GGQYQ9xenDuK3iZC9
รุ่นที่ 2 (วันที่ 19-20 กันยายน 2563)
https://forms.gle/B1x66V9Pn15CFiwk6
รุ่นที่ 3 (วันที่ 21-22 กันยายน 2563)
https://forms.gle/DSbKxnQSwoM1zZWn8