คำถามที่พบบ่อย

ประเด็นคำถามที่พบบ่อย จาก INBOX : facebook.com/opecoffice

1.กรณี คุณครูที่ได้ทำการลาออกจากโรงเรียนและประสงค์ขอรับเงิน 3% คืนหลังจากการลาออก ในทุกกรณี โดยไม่ประสงค์จะสอนในโรงเรียนเอกชนโรงอื่นต่อ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์อีกต่อไปแล้ว การยื่นเรื่องต่างๆ และการขอทราบรายละเอียดในการของเงินคืน ระเบียบ เงื่อนไข และจำนวนเงินที่ได้คืน

ตอบ     ติดต่อโดยตรงได้ที่ “สำนักงานกองทุนสงเคราะห์” หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
1. กลุ่มงานอำนวยการ       0 2628 5063 ,         0 2282 9577
2. กลุ่มงานสวัสดิการ         0 2282 9571
3. กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ    0 2281 7158
4. กลุ่มงานการเงินและบัญชี 0 2628 9051
5. กลุ่มงานสินเชื่อ            0 2628 9052

2. สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับวุฒิการศึกษา เนื่องด้วยฉบับเดิมหาย โรงเรียนปิด (โรงเรียนยังเปิดอยู่ให้ติดต่อที่โรงเรียน ค่ะ) หรืออื่นๆ สามารถสอบถาม/ปรึกษา/ติดต่อขอรับ ได้ดังนี้ ค่ะ

2.1.     วุฒิ ปวส. ปวช.
ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
โทร 02 281 5555 หรือ 02 282 1976

2.2     วุฒิ ม.6 ม.3 ป.6 ป.3 อนุบาล 3
                      ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน โรงเรียนในระบบ โทร 02-282-8652

                      สำหรับ โรงเรียนนานาชาติ
                      ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน โรงเรียนนานาชาติ โทร 02-282-8652

                      สำหรับ โรงเรียนนอกระบบ
ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
โทร 02-282-3185

************ ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ นะค่ะ *************