ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา

ทุน UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2563-2564

ยูเนสโกได้ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงค์มอบทุน […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร CELT-S ประจำปี 2563 และทุน Research Fellowship ของศูนย์ซีมีโอเรลค์

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยภาษาของซีมีโอ (ซีมีโอเรลค์) […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา

รัฐบาลรัฐคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019

          รัฐบาลรัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึ […]

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประสงค์จ […]

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า Sun Yat-Sen Universi […]

ทุนการศึกษา

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติด […]

ทุนการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระ […]

ทุนการศึกษา

โครงการประกวด New Zealand, Build Your Future คว้าโอกาส สร้างแนวคิด พิชิตนิวซีแลนด์

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท […]