ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดแข่งขันกายบริหาร จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

การประกวดแข่งขันกายบริหาร   >> สมัครประกวด  บัญชี […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นาย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์ ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตร […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรม […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมหลั […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน – เรื่อง หล […]