ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดร […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างป […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คุรุสภารับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

จุลสาร EXCISE NEWSLETTER กรมสรรพสามิต ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิตจัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือ เสนอชื่อบุ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศา […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกวดวาดภาพสี หัวข้อ “แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร”

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับอน […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ร่วมใจต้านภัยโควิท19”

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จัดทำโครงการเพื่อเฉลิ […]