สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงติดตามการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่อำเภอกรงปินัง และอำเภอบันนังสตา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะตรวจติดตามและประเมินผลความก้า […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำน […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.15 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุลอิสลาม และนูรุลอิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 คณะตรวจติดตามและประเมินผล […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในพื้นที่อำเภอธารโต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล […]