สช.จังหวัด

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวย […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ สช.จังหวัด

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมเจ้าหน้าที่ “ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ สช.จังหวัด

 รมช.ศธ. ย้ำ! พร้อมแล้วสำหรับการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่13

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลและรัฐมนต […]

สช.จังหวัด

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13

สปอต : งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 […]

สช.จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.จ.ยะลา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.จ.ยะลา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 25 […]

สช.จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.จ.ยะลา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.จ.ยะลา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 25 […]