สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ต้อนรับนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอ […]

สช.จังหวัด

สช.ยะลา ร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและส่งความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยกา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา จัดการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลเชิงวิพากษ์

  วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำยักงานการศึกษาเอกช […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำน […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้(อบม.จชต.) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานการศึกษาเอ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการเตรียมการโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวย […]