กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบ […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นความสำคัญและ […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การถ่ายรูปข้าราชการและบุคลากรทุกกลุ่มงาน

เนื่องจากกลุ่มงานทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโคร […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนโรงเรียนและครู

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนโรงเรียนและครู คู่มือกา […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

กลุ่มงานทะเบียน 1. หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหว […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มหลักฐานการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มหลักฐานการศึกษา กลุ่มงานทะเบียน ส […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

คู่มือเอกสารหลักฐานการศึกษา

1. คู่มือการรับและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบกรอกข้อมูล โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

แบบกรอกข้อมูล โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดช […]

กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงกา […]