กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพื่อรับสัญญาณทีวีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพื่อ […]

กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

การประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการ กช.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ผลการประชุม PMQA เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการประชุม ศธจ.-1.กลุ่มอำนวยการ ศธจ.-2.กลุ่มบริหารงานบ […]