ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อช่วยบ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร

  เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

(18 มิถุนายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า […]

ผู้บริหาร สช.

สช.ประชุมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเ […]

ผู้บริหาร สช.

รองเลขาธิการ กช. ร่วมประชุมติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แท […]