ผู้บริหาร สช.

เสมา3 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

ศธ. มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

วันนี้ เวลา 08.30 น. (29 มิ.ย.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ร […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและลำปาง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจ กศน.-สช. น่าน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจพร้อมเปิดปฐมนิเทศนักเรียน กศน. จังหวัดแพร่

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่ให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อช่วยบ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]