ผู้บริหาร สช.

สช. จัดมหกรรมการศึกษา “100 ปี การศึกษาเอกชน” ภาคเหนือ ปี 2561

นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศ […]

ผู้บริหาร สช.

สช. เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ “140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎรไทยก้าวไกลสู่สากล”

          นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวั […]

เลขาธิการ กช.

สช. จัดมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” ในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดม […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ แจ้งช่องทาง […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษา EduLife Expo 2018

            EduLife Expo 2018 มหกรรมการศึกษาที่รวมสถาบั […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ปปง. ประกาศรายชื่อผู้กระทำอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ปปง. ประกาศรายชื่อผู้กระทำอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอา […]

เลขาธิการ กช.

เลขาธิการ กช. ร่วมบันทึกเทปรายการเสมาพาที เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน

เลขาธิการ กช. ร่วมบันทึกเทปรายการเสมาพาที เพื่อประชาสัม […]

เลขาธิการ กช.

สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบ […]

เลขาธิการ กช.

สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) […]

ทุนการศึกษา

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติด […]