เลขาธิการ กช.

สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบั […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง

“กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัต […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกวดคลิปสั้น “Save Zone No new face (Youthtubers)”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ข […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดการประกวดภาพวาด ส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย -ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจําปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอ […]

เลขาธิการ กช.

เสมา3 เข้าตรวจเยี่ยม รร.กรุงเทพคริสเตียน ต้อนรับการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

(1 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและลำปาง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]