กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเอกชน รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน รุ่น3

สช. กำหนดจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเอกชน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สช.ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินง […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

สช. กำหนดจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สช.จังหวัด หนังสือราชการ

การสำรวจการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : การอบรมครูแบบทางเลือก Shopping List

ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่ง […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (Active Learning)

สช.ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการจัดการเรี […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

(ขออภัยผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว) สช. ขอเชิญโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอน เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (Active Learning)

สช. ขอเชิญโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ส่งครู/บุคลากรท […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งโรงเรียนเอกชนที่เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเข้าใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่ […]

หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลโรงเรียนเอกชนต้นแบบ

สช. ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.และ สช.จังหวัด รวบรวม SAR ปีกา […]