กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius)

คลิก>>>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2 […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)

คลิก>>>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 (สมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2562)

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 (สมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2562)

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 เร่งดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลรายงานผลการประเมินฯ (SAR)

เรียน   ศธจ.  สช.จังหวัด       ตามที่ สช. ได้มีหนังสือถ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สช. ข […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในเขต กทม.

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขต […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน   โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สช. ขอเชิญโรงเรี […]