กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคตาเด็ก

โรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมไ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  >>ดาวน์โหล […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน >>คลิก< […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”

หนังสือแจ้ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหาน […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2562 และแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประกวด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<