เรียบร้อย พูดน้อย ขี้อาย
ข่าว/ประชาสัมพันธ์

สช. ปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ กรุณาติดต่อ กุล่มงานโรงเรียน ดังนี้

ผู้บริหาร สช.

สช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาชั้นปีที่ 4 และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาชั้นปีที่ 5 – 6

เช้าวันนี้ (4 สิงหาคม 2563) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รอ […]

เลขาธิการ กช.

สช.เดินหน้าต่อ MOU ร่วมอีก 4 พันธมิตร สานต่อการเรียนออนไลน์

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขยายเวลารับสมัคร หน่วยงานภาค […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

พว. เผยแพร่สื่อออนไลน์ E-Book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดเตรียมสื่อออนไลน์ E-B […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน

กรมธนารักษ์ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรู […]

กฎหมาย สช. ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศในราชกิจานุกเบกษา (4 เรื่อง)

ประกาศ ราชกิจานุกเบกษา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สป. แจ้งเวียนหนังสือราชการ มาเพื่อทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ มา […]

ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อช่วยบ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวั […]