กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดอบรมเทคนิคก […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในระดับจังหวัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความร่วมมือโรง […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2563

Download คลิก ⇓⇓⇓ เรียน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสร […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ GEPOT 12 ครั้งที่ 12 “General English Proficiency Online Test by EOL System” (GEPOT 12)

คลิกรายละเอียด

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนักบริหารการศึกษาเอกชนระดับสูง (นบส.สช.)

***ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2563  ผ่านทางเว็บไซต […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การแสดงความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) การพัฒนานักบริหารเอกชนระดับสูง

ขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนโปรดแสดง & […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษปิดเทอมตุลาคม 62 ด้วย EOL Intelligence

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเสนอกิจกรรมและโครงการ 2 เร […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉ […]