ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวต มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 – 2562 สาขาศาสนศึกษา ให้นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวต มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนเยาวชนส […]

เลขาธิการ กช.

เลขาธิการ กช. เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา”

          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมก […]

เลขาธิการ กช.

เลขาธิการ กช. ปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ […]

เลขาธิการ กช.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาเอกชน

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ […]

เลขาธิการ กช.

เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเอกชน

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก […]