สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายนิรัน ดะแซ รอง ผอ.สช. […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยก […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.นายวิทยาศิลป์ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ประชุมเตรียมการต้อนรับผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการจัดนิทรรศการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในสังกัด

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับแบบเรียนหลักสูตรการศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันอาทิตย์ที่​ ​5​ กรกฎาคม​ 2563​ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา​ ประจำปี​2563​

วันอาทิตย์ที่​ ​5​ กรกฎาคม​ 2563​ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00น. นายนันท์ สังข์ชุม รอ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น.นายวิทยาศิลป […]