สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมรับ​มอบนโยบายของเลขาธิการ กช. แก่คณะผู้บริหารและข้าราชการ​บุคลากร​ในสังกัด​ สช.​

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา มอบเงินช่วยเหลือให้กับนิติกร เนื่องจากรถยนต์ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำน […]

สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาป ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้ […]