สช.จังหวัด ไม่มีหมวดหมู่

สช.จ.ปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รอง […]

สช.จังหวัด

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รอ […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ&nb […]

สช.จังหวัด

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 สังกัด สช.จ.ปัตตานี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว& […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพนม อินทันแก้ว& […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ&nb […]

สช.จังหวัด

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 สังกัด สช.จ.ปัตตานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทัน […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพนม อินทัน […]

สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทัน […]

สช.จังหวัด

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สช.จ.ปัตตานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รอ […]