กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน 13 รุ่น

รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา […]

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน 13 รุ่น

รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ไม่มีหมวดหมู่

ด่วนที่สุด!!! ขยายเวลารับสมัครการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 รุ่น

“ด่วนที่สุด!!! ขยายเวลารับสมัครการอบรมผู้ดำเนินกา […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ด่วน!!! ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จำนวน 13 รุ่น ดังนี้

ด่วน!!! ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบคัดกรองน […]