กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เรื่อง  จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

1.  เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียน […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียน […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง  การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวคร […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรี […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง การดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

แบบสำรวจการดำเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

เรียน  เจ้าหน้าที่ ศธจ./สช.จังหวัด ที่ปฏิบัติงานด้านเงิ […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

เรื่อง  การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563

เรื่อง  จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอก […]

กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำ […]