เบอร์โทร ติดต่อ 065-3264641
นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย จังหวัดพัทลุง ร่วมผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาแก่ครอบครัว นักเรียนที่ประสบปัญหา COVID-19

(5 มิถุนายน 2563) โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ตำบลคูหาสวรรค์ […]

นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยมจาก สมศ.

โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินดีเ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุม วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการง […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกร […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อความรู้ต […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึก […]

ผู้บริหาร สช.

สช.จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้เวลา 10.30 น. ( 2 ก.ค. 62) สำนักงานคณะกรรมการส่งเ […]

ผู้บริหาร สช.

สช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานักเรียนพิการด้วยการประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้กรอบงาน SETT (SETT Framework)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการอบรมเชิงป […]

ผู้บริหาร สช.

สช.จัดประชุมโรงเรียนนอกระบบเพื่อทดลองใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมคณะกรร […]