เบอร์โทร ติดต่อ 065-3264641
ผู้บริหาร สช.

ธฤติลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับฟังปัญหานำสู่การปฏิบัติ

ธฤติลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่27 (พ.ศ.2563)ของ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ ประเทศไทย

ตามที่มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ ประเทศไทยได […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื […]

ผู้บริหาร สช.

สช. ร่วมคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ลงพื้นที่ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

(28 ก.ค. 63) เวลา 11.00 น. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือรองเ […]

เลขาธิการ กช.

กระทรวงศึกษาธิการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

(28 กรกฎาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการจัดงานเฉลิมพระเกียรต […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 261/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 261/2563 เรื […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

การสำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ ภายใน 30 มิถุนายนนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสำรวจครูชาวต่ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

เอกสารทั้งหมดประกอบด้วย 1. ร่าง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ […]