เบอร์โทร ติดต่อ 065-3264641
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 261/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 261/2563 เรื […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

การสำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ ภายใน 30 มิถุนายนนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสำรวจครูชาวต่ […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

เอกสารทั้งหมดประกอบด้วย 1. ร่าง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

  ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตร กระทรวงการคลัง เป็นร […]

นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย จังหวัดพัทลุง ร่วมผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาแก่ครอบครัว นักเรียนที่ประสบปัญหา COVID-19

(5 มิถุนายน 2563) โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ตำบลคูหาสวรรค์ […]

นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยมจาก สมศ.

โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินดีเ […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุม วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการง […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกร […]

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อความรู้ต […]