ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างป […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล (Digital box) เพิ่มเติม

กฎหมาย สช. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) หนังสือราชการ

แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แน […]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกความรู้เบื้องต้น “มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ”

ความรู้เบื้องต้น“มาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม […]

ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ฝ่าวิกฤตโควิด 19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1.)มาตรการป้องก […]