กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การกรอกข้อมูลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

คลิก >>>เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ให้ไปรับหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญชวนร่วมชม และร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลดรายละเอียดท […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดาว […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน “นักข่าวรุ่นจิ๋ว : เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก”

ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 เรียน ผู้รับ […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการและหั […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA […]

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา […]

วิชาการและหลักสูตร

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ที่นี่