กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อบรมระหว่างวันที่ 5-12 ตุลาคม 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำหรับ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อบรมระหว่างวันที่ 5-12 ตุลาคม 2563

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        >>คลิก<<
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    >>คลิก<<